ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମ ବିଷୟରେ

୧

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

Zhang ାଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ ରେଗୁଲସ୍ ମେସିନାରୀ କୋ।

ୱାଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ ରେଗୁଲସ୍ ମେସିନାରୀ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ 1999 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶ୍ରେଡର୍, ଗ୍ରାନୁଲେଟର, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନର ଏକ ପେସାଦାର ଉତ୍ପାଦକ |

ଚାଇନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ |ପରିଚାଳନା ପାଇଁ “ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ସେବା ପ୍ରଥମେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ” ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ “ଶୂନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି, ଶୂନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ” ନୀତିରେ ଆମେ ରହିଥାଉ |ଆମର ସେବାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଆମେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲ ଗୁଣ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃ strong ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ, ଆମେ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାମ ହୋଇପାରିଛୁ |ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନୀତିଗୁଡିକ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାବେଳେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ମେସିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଏହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯେପରି ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସକରାତ୍ମକ ମତାମତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି |ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆହୁରି ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରୁ |

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ Inc ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ପେଟିଏମ୍ ବୋତଲ ୱାଶିଂ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଲାଇନ, PE / PP ଫିଲ୍ମ ୱାଶିଂ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଲାଇନ, HDPE କ୍ଷୀର ବୋତଲ ୱାଶିଂ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଲାଇନ, ରିଜିଡ୍ ପିପି / ପିପି ବାଲ୍ଟି, ଡ୍ରମ୍, କଣ୍ଟେନର ୱାଶିଂ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଲାଇନ, ପିଭିସି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଲାଇନ, HDPE ପାଇପ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଲାଇନ, PE / PP ଫିଲ୍ମ ପେଲେଟାଇଜିଂ ଲାଇନ , PE / PP କଠିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପେଲେଟାଇଜିଂ ଲାଇନ, PET ପେଲେଟାଇଜିଂ ଲାଇନ;

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ Inc ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ସିଙ୍ଗଲ୍ ଶାଫ୍ଟ ଶ୍ରେଡର୍ ଯନ୍ତ୍ର, ଡବଲ୍ ଶାଫ୍ଟ ଶ୍ରେଡର୍ ଯନ୍ତ୍ର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରସର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲେଟର ମେସିନ୍, ପେଟିଏମ୍ ବୋତଲ ଶ୍ରେଡର୍ ମେସିନ୍;

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ Inc ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ପେଲେଟାଇଜିଂ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PVC ପାଇପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍, HDPE ପାଇପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍, ପିପିଆର ପାଇପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PVC ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍, ଡବ୍ଲୁପିସି (କାଠ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍, ପେଟିଏମ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ

ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତ Inc ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରସର୍, ସ୍କ୍ରୁ ଲୋଡର୍, ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଲୋଡର୍, ପାଉଡର ଲୋଡର୍, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, କୁଲିଂ ମିକ୍ସର୍ ମେସିନ୍, ରଙ୍ଗ ମିକ୍ସର୍ ମେସିନ୍, ହପର୍ ଡ୍ରାୟର୍ ମେସିନ୍, ୱାଟର ଚିଲର୍ ମେସିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲର୍ ମେସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି;

ଆମର ମେସିନ୍ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ worldwide ର ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି |ଏହି ସଫଳତାକୁ ଆମର ଦୃ strong ବ technical ଷୟିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଶା କରୁ |ତୁମର ସୁବିଧାରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ |

ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ!

6f96ffc8